*ต้นฉบับจาก http://blogs.yahoo.co.jp/jaa_iro/34463453.html