ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก นักเรียนไทย 8 คน นักเรียนมองโกล 2 คน และผู้ปกครองอีก 2 ครอบครับ