จังหวัดยามานาชิ | Japan Aviation Academy

เป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตจูบุของประเทศญี่ปุ่น สามารถเดินทางจากตัวจังหวัดเข้าโตเกียวได้โดยใช้เวลาราว 2 ชั่วโมงทางรถไฟ  ตัวจังหวัดถูกรอบล้อมด้วยภูเขาและทางตอนบนจะติดกับภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยว เมืองหลวงชื่อโคฟุ มีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและไวน์ และทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงาม


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น