รายละเอียดนักเรียนที่เตรียมไปเรียน โรงเรียนการบินญี่ปุ่น | Japan Aviation Academy

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าเพื่อการศึกษา ประเทศญี่ปุ่น

การ ยื่นขอวีซ่าประเภทเพื่อการศึกษา ของประเทศญี่ปุ่น จะมีขั้นตอนที่แตกต่างไปจากวีซ่าของประเทศอื่นๆ เนื่องจาก ต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม ของประเทศญี่ปุ่น ก่อน จึงจะสามารถยื่นรับวีซ่าที่สถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยได้ ซึ่งขั้นตอนจะเป็นดังต่อไปนี้

 1. ผู้ปกครองทุกท่านรับรายการเอกสารที่จำเป็นสำหรับการทำวีซ่า และเอกสารที่ต้องกรอกข้อมูล
 2. ผู้ ปกครองทำการโอนเงินจำนวน 200,000 เยน เข้าบัญชีของโรงเรียน เพื่อทำการยืนยันการสมัครเข้าเรียน และเพื่อยื่นขอวีซ่า (ทางโรงเรียนจำเป็นต้องขอให้โอนค่าใช้จ่ายส่วนนี้ก่อน เพื่อเป็นการประกันเรื่องการยื่นขอวีซ่า เนื่องจากในญี่ปุ่น มีกรณีที่นักเรียนรับวีซ่านักเรียน โดยที่ยังไม่จ่ายค่าใช้จ่ายเลย และจากนั้นจึงลอบเข้าไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น) หมายเหตุ หากทำการยกเลิกการสมัครเรียนในภายหลัง ทางโรงเรียนไม่สามารถทำการคืนค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ได้ รายละเอียดเกี่ยวกับการโอนจะทำการแจ้งไปในภายหลัง
 3. ผู้ปกครองและนักเรียนกรอกเอกสาร และเตรียมที่จำเป็นทั้งหมด และมอบให้กับทางสำนักงาน เพื่อดำเนินการขั้นต่อไป
 4. สำนัก งานจะทำการจัดเตรียมเอกสารทั้งหมด แปลเอกสารที่จำเป็น (อาจจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับเอกสารที่ต้องจ้างวานบริษัทนอกแปลให้) เพื่อยื่นให้กับโรงเรียนการบินญี่ปุ่นต่อไป (ในขั้นตอนนี้อาจจะมีการแจ้งขอเอกสารเพิ่มเติม)
 5. โรงเรียนการบินญี่ปุ่นนำเอกสารทั้งหมดส่งให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น
 6. ขั้น ตอนในการพิจารณาเอกสารจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน เมื่อทำการตรวจสอบเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้ว สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะออก หนังสือรับรองสถานภาพการพำนักในประเทศญี่ปุ่น (Certificate of Eligibility) ให้แก่ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบ และส่งให้กับโรงเรียนการบินญี่ปุ่น
 7. โรงเรียน การบินญี่ปุ่น ส่ง หนังสือรับรองการเข้าพำนักในประเทศญี่ปุ่น ให้แก่สำนักงาน ซึ่ง สำนักงานจะทำการนัดวันเวลา เพื่อยื่นขอวีซ่าจากสถานทูตญี่ปุ่นในกรุงเทพ
 8. สำนักงาน และนักเรียน ทำการยื่นขอวีซ่าจากสถานทูตญี่ปุ่น (ใช้เวลา 5 วันทำการ และมีค่าใช้จ่ายต่างหาก 1680 บาท)
 9. นักเรียนรับหนังสือเดินทางคืน และพร้อมเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น

ดาวน์โหลดรายการเอกสารที่จำเป็น และเอกสารที่ต้องกรอกที่ คลิก

Japan-Aviation-Academy-21

สำหรับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาในโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ต้องเตรียมตัวดังต่อไปนี้

1. วัดตัวเพื่อเตรียมตัดเครื่องแบบนักเรียน โดยดาวน์โหลด แบบฟอร์ม และกรอกข้อมูลและส่งกลับมาที่ [email protected]

2. เตรียมสิ่งต่างๆที่นักเรียนต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทาง

เครื่องแต่งตัว

 • ชุดชั้นในต่างๆทั้ง น.ร หญิงและชาย  สำหรับ 1 อาทิตย์
 • ถุงเท้า สีขาว หรือน้ำเงินเข้มออกดำ น.ร.ชาย สำหรับ 1 อาทิตย์
 • ถุงเท้ายาวใต้เข่า สีน้ำเงินเข็มออกดำ สำหรับ น.ร หญิง  1 อาทิตย์
 • เสื้อยืดสีขาว ไม่มีลายแขนสั้นมียี่ห้อตรงอกเสื้อเล็กๆได้  5 ตัว
 • ชุดสำหรับใส่นอน    2 ชุด (เป็น เสื่อยืด กางเกง วอร์มจะดีกว่า)
 • ชุดสำหรับใส่เที่ยว  กี่ชุดก็ได้
 • กางเกงยีนส์ ที่ไม่คับมาก ใส่แบบสบายๆ
 • เสื้อยืดมีปก สีอะไรก็ได้ หลายตัวก็ดี เพราะอากาศหนาว
 • เสื้อคอกลม แบบใด สีอะไรก็ได้ ทั้งแขนยาว และสั้น
 • รองเท้าผ้าใบ   (รองเท้าสำหรับใส่เล่นกีฬา,และใส่เที่ยว)
 • กางเกงขาสั้น พอดีเข่า   (ผ้ายืด,ยีนส์,หรือผ้าธรรมดาได้)
 • รองเท้าแตะ สำหรับใส่เดินไป อาบน้ำ ซึ่งต้องเป็นรองเท้าแตะแบบ Crocs ที่มีสายรัดส้นด้านหลัง (รองเท้าแบบคีบใช้ไม่ได้)
 • รองเท้าหนังสีดำล้วน สำหรับนักเรียนชาย

เครื่องเรียน

 • กล่องหรือกระเป๋าเล็กๆ สำหรับใส่ ปากกา ดินสอ
 • ปากกาดำ หรือ ปากกาสีต่างๆ
 • ดินสอ แบบกด  พร้อมใส้ดินสอ
 • ยางลบ
 • ปากกาลบคำผิด
 • พจนานุกรม   ไทย-ญี่ปุ่น ,  ญี่ปุ่น-ไทย
 • คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (ถ้ามี)
 • สมุดสำหรับเล่มบางสำหรับโน๊ตในวิชาต่างๆ 5-6 เล่ม

 

เพิ่มเติมเรื่องรองเท้าหนัง

สำหรับรองเท้าหนัง นักเรียนต้องซื้อไปด้วย โดยสำหรับนักเรียนชายให้เป็นรองเท้าหนังสีดำ มีเชือกหรือไม่มีก็ได้

สำหนับนักเรียนหญิง ให้เลือกรองเท้าคัชชู ส้นเตี้ย แบบ เพนนี่โลฟเฟอร์ จะเหมาะสมที่สุด กรุณาดูภาพประกอบ

การเดินทาง

คาดว่าจะเดินทางภายในเดือนเมษายน สำหรับการเดินทางคือ จะไปพร้อมกัน โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้พานักเรียนไปที่ญี่ปุ่นด้วย

เมื่อได้กำหนดการเดินทางคร่าวๆแล้วจะทำการจองตั๋วเครื่องบิน ซึ่งจะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครองทราบในเวลาต่อไป

ตั๋วเครื่องบิน คาดว่าจะเป็นสายการบินไทย ซึ่งในกรณีทีมีวีซ่านักเรียน จะได้ส่วนลด พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัมครับ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *