News | Japan Aviation Academy

 • ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561

  ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561

 • รายชื่อผู้สมัครสอบปี 2561 ทั้งหมด และรายละเอียดการสอบ

  รายละเอียดการสอบ คลิก หากไม่พบรายชื่อ กรุณาติดต่อ [email protected] หรือโทรศัพท์ 096-963-4113 วันเวลาและสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.  เป็นต้นไป ณ อาคาร 13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กทม. 10300 แผนที่ วิชาที่สอบ  (ช่วงเช้า) คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป เรียงความภาษาไทย (ช่วงบ่าย) สัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง (ทุกวิชาสอบเป็นภาษาไทย ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ) สอบสัมภาษณ์ตามลำดับเลขที่นั่งสอบ เมื่อสอบเสร็จแล้วสามารถกลับได้ทันที ลำดับ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 1 นายธนพัชร เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 2 นายพงศ์ธนา แสงมณี โรงเรียนแสงทองวิทยา สงขลา 3 นายสุกฤษฎิ์ ชูศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติภูเก็ต ภูเก็ต 4 นายภคนันท์ ชลเขตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติภูเก็ต ภูเก็ต 5 เด็กชายภราดร ทัดประดิษฐ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 6 นางสาวมณีรัตน์ เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปาย...

 • ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับมัธยมปลาย โรงเรียนการบินญี่ปุ่นประจำปี 2561

  โรงเรียนการบินญี่ปุ่นได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดการสอบวัดความรู้เพื่อชิงทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่นประจำปีการ ศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560

  ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560

 • รายชื่อผู้สมัครสอบปี 2560 ทั้งหมด และรายละเอียดการสอบ

  รายชื่อผู้สมัครสอบปี 2560 ทั้งหมด และรายละเอียดการสอบ