สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกทุนการศึกษา โรงเรียนการบินญี่ปุ่น กรุณากรอกเอกสารรายงานตัว และทำการโอนค่าใช้จ่ายเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนเพื่อศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ตามเอกสารแนบ และกรุณาส่งเอกสารที่กรอกแล้วมาทางโทรสาร หมายเลข 02-291-1901 หรือสแกนและส่งมาที่ [email protected] ขอบคุณครับ

เอกสารรายงานตัว