สำหรับการประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่นประจำปี 2555 ซึ่งมีกำหนดประกาศเดิมในวันที่ 30 มกราคม 2555

แต่นื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติม จึงขอทำการเลื่อนการประกาศผล ซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศได้ในวันวัน 1 กุมภาพันธ์ 2555 และแจะเจ้งให้ทราบทันทีเมื่อประกาศผลแล้ว

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้