เนื่องด้วย โรงเรียนการบินญี่ปุ่น ได้จัดพิธีปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะไปศึกษาที่ โรงเรียนการบินญี่ปุ่น ในปีการศึกษา 2555 นี้ และเมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี จึงขอประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมดในที่นี้

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ท่านชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาตให้โรงเรียนการบินญี่ปุน นำโดย นายเคนอิจิ เนกิชิ และคณะ เข้าคารวะ เพื่อรับคำแนะนำ

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2555 โรงเรียนการบินญี่ปุ่นได้จัดพิธีปฐมนิเทศ สำหรับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ซึ่งได้รับความกรุณาจากเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน มาเป็นเกียรติร่วมบรรยายให้กำลังใจนักเรียนด้วย

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2555 นักเรียนจำนวน 12 ราย เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อไปศึกษาต่อที่โรงเรียนการบินญี่ปุ่น วิทยาเขต วาจิม่า โดยสายการบิน China Eastern Airline

 

สามารถชมภาพทั้งหมดได้จากแกลเลอรีข้างล่าง หรือไปที่แกลเลอรีหลักที่ คลิก