เนื่องจาก ผม ณัฐพงศ์ จะเดินทางไปกับคุณของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเข้าเยี่ยมโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 18-26 กรกฎาคม หากท่านผู้ปกครองมีเรื่ด่วนที่ต้องการติดต่อ กรุณาโทร +81-80-3508-6857 (อาจจะใส่ 009 หรือ 00500 เข้าไปข้างหน้า เพื่อประหยัดค่าโทร) หรือ เมลมาที่ [email protected] ก็ได้ครับ ขอบคุณครับ