วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นาย ชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะ 6 ท่าน และคณาจารย์จากโรงเรียนเอกชน 32 ท่าน รวม 39 ท่าน จะเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประเมินผลสำเร็จของโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา และตรวจดูความเป็นอยู่ของนักเรียนไทยในโรงเรียนการบินญี่ปุ่น