เพื่อความสะดวกของผู้ปกครอง จึงได้รวบรวมกิจกรรมที่สำคัญของโรงเรียนไว้ครับ

วันที่กิจกรรมวิทยาเขต
9 ตุลาคม 2554เทศการโรงเรียน (โคคูไซ)วาจิม่า
16 ตุลาคม 2554เทศกาลโรงเรียนยามานาชิ
17 ตุลาคม 2554วันหยุดชดเชยยามานาชิ
18 ตุลาคม 2554วันหยุดชดเชยยามานาชิ
3 พฤศจิกายน 2554วันวัฒนธรรม (หยุด)ทั้งสองวิทยาเขต
13 พฤศจิกายน 2554สอบ J-Testทั้งสองวิทยาเขต
30 พฤศจิกายน 2554วันแรงงาน (หยุด)ทั้งสองวิทยาเขต
12 ธันวาคม 2554ปิดภาคเรียน วาจิม่า
19 ธันวาคม 2554งานเลี้ยงส่งท้ายปียามานาชิ
9 มกราคม 2555วันฉลองความเป็นผู้ใหญ่ (หยุด)ทั้งสองวิทยาเขต
10 มกราคม 2555เปิดภาคเรียนทั้งสองวิทยาเขต
5 กุมภาพันธ์ 2555พิธีจบการศึกษายามานาชิ
11 กุมภาพันธ์ 2555พิธีจบการศึกษาวาจิม่า
16 มีนาคม 2555ปิดภาคเรียนทั้งสองวิทยาเขต