รายละเอียดสำหรับการเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนและสำหรับผู้ที่ต้องการชมโรงเรียน

ตารางกิจกรรม

วันที่

รายละเอียด

อาหาร

ที่พัก

1)15 ตค.

เช้า ถึงนาริตะ

เช้า ไม่มี

ยามานาชิ

เดินทางสู่ยามานาชิด้วยรถบัส

เที่ยง มี

ถึงโรงเรียนการบินญี่ปุ่นช่วงเที่ยง

เย็น มี

เช็คอินที่พัก

พบกับนักเรียน และทานอาหาร

ทัศนศึกษาในยามานาชิ (หากต้องการ)

2)16 ตค.

โรงเรียนการบินญี่ป่น

มี 3 มื้อ

ยามานาชิ

ชมกิจกรรมงานประจำปีโรงเรียนตามอิสระ

3)17 ตค.

หลังจากอาหารเช้าออกเดินทางสู่โตเกียว

เช้า มี

โตเกียว

ทัศนศึกษาในโตเกียวและยามานาชิ

เที่ยง มี

หลังจากถึงโรงแรมแล้ว อิสระ

เย็น ไม่มี

(สามารถพานักเรียนออกมาพักด้วยได้)

4)18 ตค.

เที่ยวชมและซื้อของในโตเกียว

มี 3 มื้อ

โตเกียว

(นักเรียนกลับยามานาชิตอนเย็น)

5)19 ตค.

ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ

เช้า มี

เดินทางกลับกรุงเทพ

เที่ยง ไม่มี

เย็น ไม่มี

 

ค่าใช้จ่ายต่อ 1 ท่าน 31,000 บาท (ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าวีซ่า)

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวครอบคลุม ค่าเดินทางในประเทศญี่ปุ่น ค่าที่พัก ค่าอาหารเท่าที่กำหนดไว้ในรายละเอียด และค่าประกันภัยนักท่องเที่ยว

ในกรณีที่ต้องการให้นักเรียนมาพักที่โตเกียวด้วย จะมีค่าใช้จ่ายส่วนของ ที่พัก อาหาร และค่าเดินทาง รวมเป็น 7,500 บาท ต่อคน

ผุ้ที่สนใจ กรุณาติดต่อที่ 081-380-5663 (ณัฐพงศ์) ได้เลยครับ

สำหรับนักเรียนที่วาจิม่า สามารถออกนอกสถานที่ หรือผู้ปกครองพาออกไปพักนอกสถานที่ได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ

  1. ชื่อกิจกรรม         งานเทศกาลประจำปี โรงเรียนการบินญี่ปุ่น วิทยาเขตโนโตะ ปี 2011
  2. วันและเวลา       วันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2554 9.00 น. – 16.00 น.
  3. สถานที่              โรงเรียนการบินญี่ปุ่น วิทยาเขตโนโตะ
  4. กิจกรรม             แสดงโชว์การบิน การแสดง ออกร้าน นิทรรศการ แข่งรักบี้โชว์
  5. การออกนอกสถานที่        อนุญาตในวันที่ 9 และ 10 ตุลาคม 2554

a)       การออกจากหอพัก    หลัง 17.00 น.    ต้องกลับหอพักก่อน 22.00 น.

                              กรณีพักนอกสถานที่ ต้องกลับก่อน 8.30 น. ของวันรุ่งขึ้น

b)       เวลาต้องไม่ไปรบกวนหน้าที่รับผิดชอบของนักเรียนแต่ละคน

c)       นักเรียนที่ต้องการออกนอกสถานที่ ให้กรอกเอกสารที่แนบมา ใบอนุญาตออกนอกสถานที่ หรือพักนอกสถานที่ และส่งโทรสาร หรืออีเมลให้กับทางโรงเรียน

d)       นักเรียนที่ต้องการพักนอกสถานที่ ต้องเขียนจดหมายขออนุญาต ดังนั้น เมื่อทราบสถานที่จะไปพักแล้ว กรุณาติดต่อโรงเรียน

e)       การพักนอกสถานที่ ต้องไปกับผู้ปกครอง

f)         การออกนอกสถานที่ อนุญาตให้ไปกับผู้ปกครอง หรือคนสนิทของครอบครัวเท่านั้น นอกจากนี้ ในกรณีที่เป็นคนสนิทของครอบครัว ให้ผู้ปกครองแจ้งทางโรงเรียนก่อน

g)       สำหรับผู้ที่จะพานักเรียนออกไปข้างนอก เมื่อมาถึงโรงเรียนแล้ว ให้ติดต่อลงชื่อที่ ห้องพักอาจารย์ 3 (หอพักยูฮิ) ก่อนเวลา 17.00 น. (ไม่อนุญาตให้นักเรียนลงชื่อแทน)

h)       สำหรับผู้ที่ต้องการพักในตัวเมืองวาจิม่า ทางโรงเรียนมีรถบัสบริการ

i)         หมายเลขโทรสาร +81-768-26-2211 อีเมล [email protected]